Novadic-Kentron

Vrienden Novadic Kentron zoekt alternatieve oplossingen

Voor maatschappelijk herstel en re-integratie van langdurig verslaafden, is alleen behandeling niet voldoende. Stichting Vrienden van Novadic-Kentron wil met alternatieve financiering projecten bekostigen die individuele of groepen verslaafden helpen te re-integreren in de maatschappij. Door aansprekende, opvallende, kleurrijke projecten  Lees verder