Home » Nieuwe kansen voor De Kleine Aarde

Nieuwe kansen voor De Kleine Aarde

Per 1 januari 2021 is het bestuur van de Stichting De Kleine Aarde (DKA) compleet vervangen door vier nieuwe bestuurders. Dat was nodig om de toekomst van deze historische parel van Boxtel van nieuwe impulsen te voorzien. Kerndoelen van het nieuwe bestuur zijn groene en sociale duurzaamheid te concretiseren 

in activiteiten en projecten, vooral door inzet van ervaren, gekwalificeerde vrijwilligers die leidinggeven aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er moet ook geld op de plank komen om de jaarlijkse kosten (investeringen, onderhoud, projectkosten) te kunnen betalen. Hierover wordt onderhandeld met belangstellende marktpartijen (sectoren zorg, onderwijs) die zich op het terrein van DKA kunnen vestigen. 

Anton van Aert (oud-wethouder en voormalig burgemeester Best), Ger van den Oetelaar (oud-wethouder en werkzaam bij ARK), Onno Niessen (zzp-er op gebied van HR en organisatie) en Theodoor van Leeuwen (voormalig ondernemer, gepensioneerd) zijn diep geworteld in de Boxtelse samenleving. Het viertal ervaren bestuurders vormden medio 2020 de Initiatiefgroep DKA-2021 en meldden zich bij tal van organisaties om te onderzoeken of er belangstelling was voor een nieuwe aanpak. Eenzelfde gesprek vond plaats met de toenmalige bestuurders van de Stichting DKA, die positief reageerden met ‘de doelen die jullie nastreven, willen wij ook maar wij kunnen het niet!’

Historie, misstappen en ‘frisse start’

Vanaf de beginjaren ’70 van de vorige eeuw is op De Kleine Aarde met wisselende successen gepionierd op het boeiende en brede terrein van duurzaamheid. Rond 2000 staakte de toenmalige DKA-organisatie de werkzaamheden, omdat de activiteiten door marktpartijen waren overgenomen en met veel meer kracht en succes konden worden voortgezet. Met andere woorden, de ‘oude DKA’ had zichzelf overbodig gemaakt. Hierna volgden enkele jaren van onduidelijkheid, enkele misstappen werden begaan en in 2016 kwam een Collectief van bedrijven en schoolorganisaties tot overeenstemming met het gemeentebestuur. Er werd een plan ontwikkeld (‘Frisse Start’) en op verzoek van de gemeente werd een formele gesprekspartner opgericht, de Stichting DKA.

Arbeidsplaatsen en levensgeluk

Inmiddels is van het bijna 3 ha grote terrein 1 ha verkocht aan woonstichting JOOST. Hierop staat een boerderij (Van Coothhoeve) en er is een plan ingediend bij de gemeente tot de bouw van een 24 speciale, duurzame appartementen voor kleine huishoudens. Het resterende deel van het DKA-terrein betreft nog 1,7 ha, waarvan 1 ha al vier jaar in gebruik is als Voedseltuin. Hier wordt gewerkt voor arme gezinnen (productie verse groenten en fruit) door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Aangestuurd en begeleid door gekwalificeerde vrijwilligers. Op jaarbasis worden ruim 500 monden wekelijks driemaal gevuld en werken er gemiddeld 45 tot 50 mensen op deze tuin. Bovendien werkt de Voedseltuin nauw samen met Reclassering Nederland. Wekelijks komen er gemiddeld 20 tot 25 taakgestraften hier hun maatschappelijk gerichte klussen verrichten. Opmerkelijk feit en resultaat van dit voedseltuinproject is, dat jaarlijks enkele vrijwilligers erin slagen opnieuw een betaalde arbeidsplaats te bemachtigen. Dat is extra winst voor de betrokkenen en ook voor de gemeente Boxtel. Tuinwerkers ervaren nieuw levensgeluk, oprechte waardering en respect. Dit alles biedt nieuwe perspectieven voor alle mensen.

Borging toekomst DKA

De ambities van het Collectief/Stichting DKA met het plan ‘Frisse Start’ zijn maar beperkt waargemaakt. Om de toekomst van het terrein en de gebouwen te borgen, is de Initiatiefgroep DKA-2021 gevormd. Vier bestuurders, stevig geworteld in de Boxtelse gemeenschap, hebben gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen. En ook met partijen die (nog) niet direct met DKA te maken hebben gehad. Heel bewust zijn in het voortraject van de oprichting van de Initiatiefgroep ook gesprekken gevoerd met leden van de gemeenteraad, commissies en steunfracties. Daaruit proeft de Initiatiefgroep ook duidelijke politieke steun voor de kern van de gepresenteerde toekomstplannen.

Groene en sociale duurzaamheid

De nieuwe bestuurders van Stichting DKA willen met directe ingang voortbouwen op wat het eerdergenoemde Collectief van DKA heeft willen doen. Zij spreken van het oppakken van onbenutte kansen en verbinden hieraan de voorwaarde dat bestaande actieve partijen én nieuwe partijen aansluiting maken met de vernieuwde duurzame doelstellingen voor DKA. Hierbij gaat het zowel om de zgn. groene duurzaamheid als wel de sociaal maatschappelijke duurzaamheid. Ook educatie vormt een belangrijk aandachtspunt in de toekomstplannen. In het voorjaar van 2021 zal de vernieuwde Stichting DKA haar plannen voorleggen aan het gemeentebestuur van Boxtel. Het is zeer wel mogelijk bij huidige (zoals bijvoorbeeld bij ook de vereniging KAN, de Imkerij, en de exploitatie van het Bezoekerscentrum met horeca, B&B en verhuur van zaalruimtes) mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en hen hierbij nieuwe kansen te bieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.