Nieuwe tijden voor biljartvereniging ‘t Ivoor

Er breken nieuwe tijden aan voor de – landelijk gezien – grote biljartvereniging ‘t Ivoor. Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering stemden de leden unaniem in met het recent opgestelde beleidsplan, de daaruit voortvloeiende nieuwe organisatie en paste de huisregels aan. Het bestuursteam, dat door de leden is gekozen, bestaat uit vijf leden en wordt aangevoerd Meer lezen

Biljartvereniging ‘t IVOOR groeit en bloeit

De bijna 50 jaar bestaande biljartvereniging voor Boxtel en omgeving groeit stevig in leden en in activiteiten. Sinds 5 jaar geleden het eigen biljartcentrum aan de Voetboog (wijk Munsel) kon worden geopend, is het ledental gegroeid van … tot liefst 104 op dit moment. Parallel hieraan is het aantal teams dat aan wedstrijden deelneemt ook stevig toegenomen. Die wedstrijden zijn in districtsverband (regio Den Bosch), maar zeker ook lokaal (Boxtelse biljartbond) en regionaal onder de naam GeBoLisch (Gemonde, Boxtel, Lennisheuvel en Esch). In het biljartcentrum staan negen tafels, twee ervan zijn voor Driebanden-groot en op Meer lezen

Voedseltuin Boxtel drie jaar actief

De voedseltuin in Boxtel op het zeer bekende terrein van De Kleine Aarde, heeft er drie volle tuinseizoenen op zitten. Dit project is bijzonder succesvol gebleken en heeft twee kerndoelen gesteld: productie van verse groenten voor arme mensen en het bieden van nieuwe kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze twee ambities worden zeker bewaarheid. Is de start in februari 2017 best lastig geweest, intussen draait het ‘bijzondere bedrijf’ al geruime tijd op volle toeren. Van de beide eerste jaren 2017 en 2018 is een rijk ge├»llustreerd jaarverslag op verzoek beschikbaar. Daarin is duidelijk gemaakt welke belangrijke Meer lezen