Home » Theodoor

Kort CV Theodoor

Theodoor van Leeuwen (Gellicum, 1948) wordt in 1984 communicatie-ondernemer. Hiervoor is hij 6 jaar onderwijzer/leraar, 3 jaar PR-man bij waterschap Rivierenland en daarna 7 jaar algemeen woordvoerder van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Hij richt een aantal communicatiebedrijven op en draagt die over aan zelf opgeleide managers. Theodoor werkt op projectbasis en als interimmanager bij verschillende bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. Hij schrijft jarenlang in zakenbladen over ondernemen en communicatie. Is van 1990 tot 2012 docent communicatie en presentatietechnieken aan de Leergang Bedrijfskunde in Maastricht. Verzorgt trainingen, is actief als lobbyist, treedt op als coach voor managers en als dagvoorzitter van bijeenkomsten. Vanaf de oprichting in 1996 is Theodoor bestuurslid (van 2006-2014 voorzitter) van de Stichting Luanda Jinja, gericht op steun aan de medemens in de derde Wereld die steun hard nodig heeft. Van 2001 t/m 2014 is hij directeur van de Stichting Stabat Mater. Jaarlijks worden in Oirschot klassieke concerten op topniveau gepresenteerd (circa 2000 bezoekers). Deze functie heeft hij per 1 september 2014 neergelegd. In 2009 start hij het nieuwe evenement ‘Passie in Oirschot’. Deze -helaas in 2015 ook al weer gestaakte – stichting coördineerde lokaal georganiseerde activiteiten, waarbij naast muziek ook andere creatieve verbeeldingen van het Stabat Materthema zijn gebracht: kunst, film, theater.

Van 2004 tot 2016 is Theodoor actief als mediator; hij heeft ervaring op het gebied van arbeidsconflicten, conflicten in teams en directie- en managementconflicten. Sinds 2005 is hij ambassadeur van het Streekfonds Het Groene Woud, en vanaf maart 2012 bestuurslid. Sinds begin 2013 is Theodoor voorzitter van de Stuurgroep Communicatie van Het Groene Woud. Zijn activiteiten voor deze organisatie heeft hij op 31 december 2016 beëindigd vanwege te drukke agenda. Van 2009 tot 2017 is Theodoor lid van de Adviesraad van MILON (experts bodem, ruimte en milieu) en van een soortgelijke adviesraad van beveiligingsbedrijf FSS in ’s-Hertogenbosch sinds 2015.

Theodoor is – eerst interimmanager en – per september 2014 directeur van Stichting CCC ’s-Hertogenbosch, een organisatie die zich bezighoudt met belangrijke thema’s in de stad. Vanuit die rol is hij ook projectleider van de nieuwe Voedseltuin Villanueva. CCC steunt de zoektocht naar banen voor volstrekt kansloze jongeren uit de wijk Hambaken. Ook steunt CCC de realisatie van een nieuw buurthuis in de Bossche wijk de Slagen en begeleidt CCC de Stichting Steunpunt Zelfhulp aan de Sonniusstraat.

Eind 2016 wordt Theodoor actief als voorzitter van de in Brabant actieve Stichting VNK (gelieerd aan Novadic-Kentron), die zich inzet voor het uit de taboesfeer halen van verslaving. Daarnaast tracht deze VNK-stichting te werken aan ‘vroegsignalering alcoholmisbruik’ binnen Brabantse bedrijven en organisaties. In december 2016 wordt Theodoor benoemd tot voorzitter van de Stichting Hobbycentrum in Boxtel, een nieuw ontmoetingscentrum voor senioren. Hier komen wekelijks zo’n ruim 300 senioren bijeen onder het thema ‘ontmoeten, leren, doen!’ Ruim twee jaar later (voorjaar 2019) is het vernieuwde bestuur op kracht, zijn de financien dik in orde en zijn er tal van activiteiten in dit Hobbycentrum. Tijd om iets anders te gaan doen.

Van 2012 tot en met 2018 is Theodoor actief als voorzitter van de VDDDB (Vereniging De Dommel Door Boxtel), een vereniging van bewoners langs de rivier. Deze VDDDB verzorgt met regelmaat het opschonen van de Dommeloever van zwerfvuil, heeft een knot- en snoeiploeg om jaarlijks het zicht op de overzijde van de rivier te kunnen behouden en onderhoudt de relatie met overheden over de belangen van de bewoners langs de rivier.

Vanaf medio 2014 is Theodoor actief als initiator en projectleider van de nieuwe voedseltuin voor Boxtel en omstreken. Deze professionele tuin – gerund door louter vrijwilligers – levert wekelijks verse groenten aan de voedselbank en biedt kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In februari 2017 wordt een hectare grond toegewezen door het gemeentebestuur op het terrein van De Kleine Aarde. Ruim 2,5 jaar is Theodoor ook dagelijks op deze voedseltuin te vinden als tuinbaas. Medio 2019 kan hij het stokje gerust overdragen aan een opvolger. Met ingang van 1 oktober 2019 stopt hij ook hier zijn werkzaamheden. In najaar 2019 wordt Theodoor ambassadeur van de Stichting Voedseltuin Oosterhout e.o. Deze stichting zet zich in om in Oosterhout een nieuwe voedseltuin te starten. Het wordt hiermee een derde project volgens het door Theodoor ontwikkelde concept.

Sinds enige tijd wil Theodoor het rustiger aan gaan doen en trekt zich terug uit een aantal activiteiten. Hij vindt bij toeval – tijdens een interview met het Brabants Dagblad – het biljarthuis van ’t Ivoor.  Een nieuwe passie in de biljartsport overvalt hem. Hij is lid van de grote biljartvereniging ’t Ivoor in Boxtel, een sportclub die in 2020-2021 het 50-jaar bestaan viert. Theodoor adviseerde en begeleidde het bestuur en leden over de ontwikkeling van een toekomstgericht beleid en een vernieuwende organisatie. Op 14 februari 2020 is Theodoor gekozen tot voorzitter van deze – landelijk gezien – grote biljartclub.

Begin 2020 start Theodoor een zoektocht naar de kansen van het (intern)nationaal befaamde ‘De Kleine aarde’. Hij vormt na vele gesprekken met betrokkenen en beoogde partijen een initiatiefgroep en samen zoeken de leden hiervan naar mogelijkheden om De Kleine Aarde een nieuwe toekomst te kunnen bieden. Per 1 januari 2021 zijn de leden van de groep benoemd tot bestuurder van Stichting DKA. Deze stichting ontwikkelt in samenspraak met velen een businessplan en presenteert dit plan in de loop van dit jaar aan het College van B&W van Boxtel.

In 2008 ontvangt hij een Koninklijke Onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau) voor zijn jarenlange verdiensten voor de gemeenschap.

IMG_1112 IMG_1113

Op 22 maart 2015 reikte de Commissaris der Koning, dr. Wim van de Donk, in de Petrusbasiliek van Oirschot aan Theodoor een bijzondere penning uit. De commissarispenning als blijk van waardering aan hem voor zijn jarenlange bijdrage aan het culturele klimaat van de provincie Brabant.