Home » Theodoor

CV van Theodoor

Theodoor van Leeuwen (Gellicum, 1948) wordt in 1984 communicatie-ondernemer. Hiervoor is hij 6 jaar onderwijzer/leraar, 3 jaar PR-man bij waterschap Rivierenland en daarna 7 jaar algemeen woordvoerder van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Hij richt een aantal communicatiebedrijven op en in 2005 draagt hij die over aan zelf opgeleide managers. Theodoor werkt op projectbasis en als interimmanager bij verschillende bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. Hij schrijft jarenlang in zakenbladen over ondernemen en communicatie. Is van 1990 tot 2012 docent communicatie en presentatietechnieken aan de Leergang Bedrijfskunde in Maastricht. Verzorgt trainingen, is actief als lobbyist, treedt op als coach voor managers en als dagvoorzitter van bijeenkomsten.

Derde wereld

Vanaf de oprichting in 1996 is Theodoor bestuurslid (van 2006-2014 voorzitter) van de Stichting Luanda Jinja, gericht op steun aan de medemens in de derde Wereld die steun hard nodig heeft. Deze stichting bestaat inmiddels zo’n 25 jaar en is heel succesvol. Alleen projecten van missionarissen van de congregatie Mill Hill Missionaris (Londen) worden gehonoreerd. Na 20 jaar bestuurder te zijn geweest, geeft Theodoor het stokje over aan een nieuwe leider.

Stabat Mater

Van 2001 t/m 2014 is hij directeur van de Stichting Stabat Mater. Jaarlijks worden in Oirschot klassieke concerten op topniveau gepresenteerd (circa 2000 bezoekers). Deze functie heeft hij per 1 september 2014 neergelegd. In 2009 start hij het nieuwe evenement ‘Passie in Oirschot’. Deze – helaas in 2015 gestaakte – stichting coördineerde lokaal georganiseerde activiteiten, waarbij naast muziek ook andere creatieve verbeeldingen van het Stabat Materthema zijn gebracht: kunst, film, theater.

Mediator

Van 2004 tot 2016 is Theodoor actief als mediator; hij heeft ervaring op het gebied van arbeidsconflicten, conflicten in teams en directie- en managementconflicten. Sinds 2005 is hij ambassadeur van het Streekfonds Het Groene Woud, en vanaf maart 2012 bestuurslid. Sinds begin 2013 is Theodoor voorzitter van de Stuurgroep Communicatie van Het Groene Woud. Zijn activiteiten voor deze organisatie heeft hij op 31 december 2016 beëindigd vanwege zijn te drukke agenda. Van 2009 tot 2017 is Theodoor lid van de Adviesraad van MILON (experts bodem, ruimte en milieu) en van 2015 tot 2020 lid van de adviesraad van beveiligingsbedrijf FSS in ’s-Hertogenbosch.

Stichting CCC

Theodoor is eerst interimmanager en van september 2014 tot 2019 directeur van Stichting CCC ’s-Hertogenbosch. Deze vrijwilligersorganisatie is betrokken bij belangrijke thema’s in de stad. Vanuit die rol is hij ook projectleider van de nieuwe Voedseltuin Villanueva. CCC steunt de zoektocht naar banen voor volstrekt kansloze jongeren uit de wijk Hambaken. Ook steunt CCC de realisatie van een nieuw buurthuis in de Bossche wijk de Slagen en begeleidt CCC de Stichting Steunpunt Zelfhulp aan de Sonniusstraat.

Verslavingszorg

Eind 2016 wordt Theodoor actief als voorzitter van de in Brabant actieve Stichting VNK (gelieerd aan Novadic-Kentron), die zich inzet voor het uit de taboesfeer halen van verslaving. Daarnaast tracht deze VNK-stichting te werken aan ‘vroegsignalering alcoholmisbruik’ binnen Brabantse bedrijven en organisaties. De activiteiten van VNK worden per 2020 door de Brabantse organisatie Novadic-Kentron overgenomen. In december 2016 wordt Theodoor benoemd tot voorzitter van de Stichting Hobbycentrum in Boxtel, een nieuw ontmoetingscentrum voor senioren. Hier komen wekelijks zo’n ruim 300 senioren bijeen onder het thema ‘ontmoeten, leren, doen!’ Ruim twee jaar later (voorjaar 2019) is het vernieuwde bestuur op kracht, zijn de financien dik in orde en zijn er tal van activiteiten in dit Hobbycentrum. Theodoor zoekt en vindt een opvolger als bestuursvoorzitter. 

Zwerfvuil en graffiti

Van 2012 tot en met 2018 is Theodoor actief als voorzitter van de VDDDB (Vereniging De Dommel Door Boxtel), een vereniging van bewoners langs de rivier. Deze VDDDB verzorgt met regelmaat het opschonen van de Dommeloever van zwerfvuil, heeft een knot- en snoeiploeg om jaarlijks het zicht op de overzijde van de rivier te kunnen behouden en onderhoudt de relatie met overheden over de belangen van de bewoners langs de rivier. Bijzonder in dit kader is de oprichting van Stichting Tunnelvision, die jaarlijks zorgt voor een internationaal graffiti-festival in Boxtel. Dit gebeurt onder de A2 in het viaduct vangnet befaamde Duits Lijntje.

Voedseltuinen

Vanaf medio 2014 is Theodoor actief als initiator en projectleider van de nieuwe voedseltuin voor Boxtel en omstreken. Deze professionele tuin – gerund door louter vrijwilligers – levert wekelijks verse groenten aan de voedselbank en biedt kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In februari 2017 wordt een hectare grond toegewezen door het gemeentebestuur op het terrein van De Kleine Aarde. Ruim 2,5 jaar is Theodoor dagelijks op deze voedseltuin te vinden als tuinbaas. Medio 2019 kan hij het stokje gerust overdragen aan een opvolger. Met ingang van 1 oktober 2019 stopt hij zijn werk op deze tuin. In najaar 2019 wordt Theodoor mede-oprichter en ambassadeur van Stichting Voedseltuin Oosterhout e.o. Dit wordt een derde project volgens het door hem ontwikkelde concept.

Biljartvereniging

Theodoor bezoekt voorjaar 2018 bij toeval – hier is een interview met het Brabants Dagblad – het biljarthuis van ’t Ivoor.  Hij schrijft zich in als lid van deze grote biljartvereniging. De sportclub viert in 2020-2021 het 50-jaar bestaan. Theodoor adviseert en begeleidt desgevraagd het bestuur en leden over de ontwikkeling van een toekomstgericht beleid en een vernieuwende organisatie. Op 14 februari 2020 kiezen de leden unaniem Theodoor tot voorzitter. Hij reorganiseert de club en zorgt ervoor dat een flink aantal leden actief worden op deelterreinen van de organisatie. In juli 2022 besluit hij zich terug te trekken, vanwege een zich aan het verleden vastbijtende groepje leden. In feite verzetten zij zich tegen het mede door henzelf goedgekeurde beleid. Dit fundamentele verschil van mening biedt volgens Theodoor als voorzitter onvoldoende perspectief.

De Kleine Aarde

Begin 2020 start Theodoor op eigen initiatief een zoektocht naar de kansen van de (intern)nationaal befaamde stichting ‘De Kleine Aarde’. Hij vormt een initiatiefgroep, die speurt naar mogelijkheden om De Kleine Aarde een nieuwe toekomst te kunnen bieden. Per 1 januari 2021 zijn de leden van de groep benoemd tot bestuurder van Stichting DKA. Als stichting ontwikkelt Theodoor met zijn collega’s en samenspraak met velen een businessplan. Dit plan is aan het College van B&W van Boxtel voorgelegd en daarna aan de gemeenteraad. Op 5 oktober 2021 besluit de raad akkoord te gaan met de verkoop van terrein en gebouwen aan de nieuwe organisatie ‘Plaats De Kleine Aarde’. Hier komt het kennis- en opleidingscentrum voor nieuwe boeren. Klus geklaard, dus Theodoor trekt zich per 1 januari terug en besluit geen nieuwe activiteiten meer te ondernemen. 

Officiële waarderingen

In 2008 ontvangt hij een Koninklijke Onderscheiding (lid in de Orde van Oranje Nassau) voor zijn jarenlange verdiensten voor de gemeenschap.

IMG_1112 IMG_1113

Op 22 maart 2015 reikte de Commissaris der Koning, dr. Wim van de Donk, in de Petrusbasiliek van Oirschot aan Theodoor een bijzondere penning uit. De commissarispenning als blijk van waardering aan hem voor zijn jarenlange bijdrage aan het culturele klimaat van de provincie Brabant.