Home » Zo werkt Stichting VNK aan vroegsignalering verslavingen

Zo werkt Stichting VNK aan vroegsignalering verslavingen

Stichting VNK (Vrienden Novadic-Kentron, VNK gestart in 2015) is een onafhankelijke stichting, die tot doel heeft de verslaafde, in de breedste zin, te de-stigmatiseren en (bijna) verslaafden op te sporen en uit hun isolement te halen. VNK is een kleine organisatie, gedragen door drie

bestuurders, die op basis van vrijwilligheid, inmiddels een aantal initiatieven heeft genomen bedrijven, instanties en organisaties in beweging te krijgen om het bovenstaande doel te realiseren.
Natuurlijk gaat het niet alleen om verslaving in strikte zin, maar ook over de consequenties voor de verslaafde en diens omgeving (werk, onderweg en thuis). De stichting streeft ernaar bedrijven/organisaties, met eigen projecten en eigen medewerkers, zelf aan het werk te zetten. Het bestuur van Stichting VNK biedt – op verzoek en op afstand – concrete hulp aan voor een krachtige aanpak. De projecten zijn alle gericht op het thema ‘dreigende ontsporing, dreigende verslaving’, in vaktermen secundaire preventie genaamd. We laten daarmee primaire preventie* en behandeling** bewust over aan daarvoor ingerichte en daarin gespecialiseerde instanties.

Zo faciliteert de stichting speciaal voor deze groep kansen om de volwaardige en vitale deelname aan hun gezin, werkomgeving en samenleving niet te verliezen. Stichting VNK organiseert in overleg/afstemming met het bestuur van Novadic-Kentron (NK) activiteiten/bijeenkomsten voor instellingen, bedrijven en ervaringsdeskundigen – zoals hierboven uitgelegd – op het thema vroegsignalering.

* primaire preventie = georganiseerd en planmatig waarschuwen voor de risico’s van gebruik, bij sportclubs, op scholen, in wijkgebouwen en wijkverenigingen, met als doel om misbruik en alle daarbij behorende ellende te voorkomen

** behandeling = (curatie, zorg voor verslaafde binnen daarvoor toegeruste instellingen)

Onderzoek

Stichting VNK heeft er dus voor gekozen om verbindingen te leggen, faciliteren, stimuleren en inspireren. Maar de uitvoering wordt overgelaten aan instellingen en bedrijven. Hierbij verzorgen de drie bestuurders, in goede onderlinge samenspraak, elk een ‘eigen’ programmalijn. In de afgelopen jaren is door de stichting, samen met de afdeling Health Evidence van het Radboudumc, bij een vijftiental bedrijven/organisaties onderzoek gedaan. Het onderzoek richtte zich op hoe er over verslavingen wordt geoordeeld en gedacht, maar vooral ook waaraan de bedrijven/organisaties behoefte hebben voor een effectieve aanpak van ‘vroegsignalering’. Het onderzoek bestaat uit een op wetenschappelijke basis gefundeerd interview, uitgevoerd bij de top (Raad van Bestuur), het middenkader (veelal de afdeling HR) en de werkvloer. De resultaten van dit onderzoek hebben uitgewezen dat er breed gevoelde behoefte bestaat aan antwoorden op de drie onderstaande vragen:

  • wat zijn de uiterlijke kenmerken van een ‘beginnend verslaafde’?
  • welke kennis en ervaring is nodig om het gesprek hierover aan te gaan en waar kunnen we deze kennis opdoen?
  • hoe kunnen we snel en effectief contact leggen met hulpinstanties?

De derde vraag is uit het onderzoek voortgekomen, omdat de ervaring van velen heeft geleerd dat dit lange en onoverzichtelijke trajecten zijn. Deze vragen vormen de basis van de initiatieven binnen de drie opgestelde programmalijnen. Door de bijzondere Corona-omstandigheden in het afgelopen jaar, is de voortgang van meerdere plannen, waaronder het vormen van een klankbordgroep of adviesgroep, gestagneerd. Niet onvermeld kan blijven, dat het thema ‘verslavingen’ een precair onderwerp blijkt en blijft. Iedereen weet ervan, maar we vermijden het dit gesprek over uiterst gevoelige onderwerp liever. Daarom staat het thema “Wegkijken? Aandacht helpt echt!” prominent op de homepage van deze website. Hier is vel meer te lezen over de werkwijze en programmalijnen van VNK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.